Vann og avløp, overvannshåndtering og drenering

Vi utfører drenering av kjellere for både små og store bygg, og vi utfører komplette VA-anlegg, både selvfall og trykkavløp.

Vi har også lang erfaring innen rehabilitering av eksisterende VA-anlegg.

Montering og bygging av pumpestasjoner er også noe vi utfører.

Vi har godkjenning for etbalering av minirenseanlegg, og vi ivaretar kravene til bortleding av drensvann og overvann.