Ansatte

Martin Mikalsen

Anleggsleder, anleggsmaskinfører og verneombud

Fagbrev anleggsmaskinfører

Martin er en erfaren anleggsmaskinfører, og startet hos oss som lærling i april 2007. Han fullførte hele lærlingtiden hos oss, og tok sitt fagbrev i juni 2010. De siste årene har han i tillegg til å jobbe som maskinfører på mange av våre prosjekter, også fungert som anleggsleder på flere store prosjekter. Martin har kurs i arbeidsvarsling 1 og ADK sertifikat. Han er valgt til vårt verneombud, og har i den forbindelse gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer).

Ragnar Skarde

Anleggsleder og anleggsmaskinfører

Fagbrev anleggsmaskinfører

Ragnar er en anleggsmaskinfører med lang erfaring og bred kompetanse. I tillegg til at han jobber svært selvstendig med flere prosjekter, fungerer han også som anleggsleder på flere av våre større prosjekter. Ragnar begynte å jobbe hos oss i 2002, og hadde allerede den gang lang erfaring fra bransjen. Han har fagbrev som anleggsmaskinfører, kurs i arbeidsvarsling 1 og ADK sertifikat. 

Bjørn Gunnar Torp

Anleggsmaskinfører og lastebilsjåfør

Bjørn Gunnar er en fleksibel mann som kan fylle flere roller. Han treffer du ofte på veien i en av våre lastebiler, eller du møter han på byggeplass i en av våre gravemaskiner . Han har også kurs i arbeidsvarsling 1. Bjørn Gunnar begynte å jobbe hos oss i september 2016, og jobber på flere av våre mindre og større prosjekter. 

Marius Røis

 Fagskoleingeniør anlegg, prosjektleder og fagbrev anleggsmaskinfører. 

Marius begynte å jobbe hos oss som lærling sommeren 2013. Han har fullført hele lærlingperioden hos oss, og tok fagprøven våren 2018. Han har kurs i arbeidsvarsling 1.  I tillegg til å jobbe som anleggsmaskinfører på flere av våre prosjekter er Marius utdannet fagskoleingeniør ved teknisk fagskole, dette gir både han og oss en styrket og verdifull kompetanse i årene som kommer.  

Lars Møllerstuen

Anleggsmaskinfører

Lars begynte å jobbe hos oss sommeren 2015, og er en mann med bred kompetanse. Han har kurs i arbeidsvarsling 1, og mange års erfaring som anleggsmaskinfører fra tiden før han begynte hos oss. Lars har også drevet sitt eget firma i mange år. Han jobber ofte selvstendig på flere av våre prosjekter, i tillegg til å jobbe sammen med flere kollegaer i større prosjekter. 

Jørn Saltnes

Anleggsmaskinfører og operatør for sveising 

Fagbrev anleggsmaskinfører

Jørn begynte å jobbe hos oss som anleggsmaskinfører i april 2011, og hadde allerede da lang og bred erfaring. Han har sertifikat for sveising av rør og rørdeler, ADK sertifikat og kurs i arbeidsvarsling 1. Han tok fagbrev som anleggsmaskinfører i 2002. Han er en fleksibel mann som du like ofte kan finne inne i gravemaskinen, som på bakken med plassering av rør osv.

Robert Haugland

Anleggsmaskinfører og anleggsgartner

Fagbrev anleggsgartnerfaget

Robert tok sitt fagbrev i anleggsgartnerfaget i 2009, og begynte å jobbe hos oss i 2012. Han har en god komeptanse på dette området som kommer våre prosjekter gode. Han har også kurs i arbeidsvarling 1. I det daglige jobber han på både større og mindre prosjekter, og er ofte med på prosjekter fra start til slutt. Du treffer han ofte når utomhusarbeidet skal få satt siste kronen på verket.

Inge Mork

Anleggsmaskinfører

Fagbrev tømrer

Inge er vår nyeste ankommede anleggsmaskinfører som begynte hos oss i mai 2018. Hittil har han jobbet både på mindre og større prosjekter. Inge har kurs i arbeidsvarsling 1, sertifikat for varme arbeider og maskinførergodkjenning. Han har fagbrev som tømrer fra 1998, og har en god helhetsforståelse for hva som skjer på en byggeplass. 

Marcus Åvik

Lærling annleggsmaskinfører

Åge Johnsen

Anleggsmaskinfører og lastebilsjåfør

Åge begynte å jobbe sammen med oss i januar 2019, og ble fast ansatt i mai 2019. De siste 18 årene har han jobbet i bransjen, og før dette jobbet han lenge med asfaltering. Åge er en erfaren lastebilsjåfør,  i tillegg til at han har drevet mye med grunnarbeid. Han er spesielt glad i håndarbeid, og har derfor jobbet mye med planering, justering og oppretting. 

Viktoras Adomaitis

Grunnarbeider

Viktor begynte å jobbe hos oss som vikar gjennom

Sikker Bemanning i juni 2017. Han ble fast ansatt som grunnarbeider i desember samme år, og jobber på mange av våre prosjekter sammen med våre andre maskinførere. Han har kurs i arbeidsvarsling 1. Viktor har mange års erfaring med anleggsarbeid i England før han kom til Norge.

Jørn Tage Albrechtsen

Lastebilsjåfør

Jørn Tage er en erfaren lastebilsjåfør, han har jobbet med dette i hele sitt yrkesliv. I september 2011 begynte han å jobbe hos oss.  Han jobber med transport av masser mellom prosjekter og ulike deponier, flytting av utstyr mellom prosjekter og som grunnarbeider der det er behov.

Egil Røis

Enkeltmannsforetak, Ski Graveservice

Egil er en erfaren mann som driver sitt eget enkeltmannsforetak. Han trives godt bak spakene, og jobber det meste av tiden på prosjekter for Reiersen Entreprenør. Egil tilfører mye kompetanse med at han hittil har hatt hele sitt yrkesliv i denne bransjen.

Heidi Agard Skage

Regnskapsføring, HMS/KS og administrasjon

Autorisert regnskapsfører

Heidi har jobbet med regnskap siden 1984, og tok sin autorisasjon som regnskapsfører i 2012. Hun har tidligere erfaring fra byggebransjen. Hun begynte å jobbe hos oss i mars 2015, og har full kontroll på både regnskap, lønn og øvrig kontor/administrasjon. Heidi jobber også med oppfølging av personal, og er ofte et kontaktpunkt ut mot kunder. Heidi har også kurs i arbeidsvarsling 1 og 2.

Susan Wiggen

HMS/KS, markedsføring og eiendom

Økonomi og ledelse, prosjektledelse

Susan begynte å jobbe hos oss i januar 2018, og har i hovedsak fokus på daglig HMS/KS arbeid, i tillegg til årlige revisjoner og oppfølging av systemene vi bruker. Hun jobber med utvikling av våre nettsider og sosiale medier, og med utvikling av eiendom på noen av våre nye prosjekter.

Audun Reiersen

Daglig leder/ prosjektleder og eier
Fagbrev anleggsmaskinfører

Audun(t.h) startet sin virksomhet i 1985, og stiftet videre Reiersen Entreprenør AS i 1995. Han er daglig leder i tillegg til å jobbe som prosjektleder på våre prosjekter. Han har over 30 års erfaring fra bransjen, og har fagbrev som anleggsmaskinfører. Han har kurs i arbeidsvarsling 1 og 2, i tillegg til ADK kompetanse. Her er Audun ute på et av våre prosjekter sammen med anleggsleder og verneombud Martin.