Graving, planering, riving og masseforflytning

Vi har lang erfaring med å opparbeide byggetomter, inkludert i dette er også levering og utførelse av VA-stikkledning. Vi har maskiner og utstyr for rivning av bygg, sortering av forskjellige typer materialer og levering til godkjent avfallsdeponi.

Vi kan levere det meste av masser innen vår bransje, som for eksempel sand, singel, natursingel, subbus, pukk, harpet jord og bark.

Vi kan også levere EU-godkjent støtsand for lekeplasser. Vi utfører graving/utsprenging for opparbeidelse av byggefelt, tomter, veier, plasser, hager og parker.