Referanser

Follohus AS

Follohus har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med Reiersen Entreprenør, enten direkte eller fordi vi har anbefalt firmaet ovenfor våre kunder.

Reiersen Entreprenør er et firma vi kan stole på, og som det er lett å samarbeide med på små og store jobber.

Med vennlig hilsen
Erik Lundby
Ansvarlig byggesak

Bergskogen Eiendom AS

Reiersen Entrepenør har hjulpet oss i både store og små prosjekter med alle faser som krever grunnentrepenør i et byggeprosjekt.

Arbeidet blir utført profesjonelt og blir levert til avtalt tidspunkt. Vi anbefaler Reiersen Entrepenør på det sterkeste.

Med vennlig hilsen
Guttorm Bjerke

Bolig Partner AS

Vi er veldig fornøyd med Reiersen Entreprenør AS sine arbeider på Nordbytoppen.

Med vennlig hilsen
Stig Myrbakk Kristiansen
Byggeleder

Mesterhus Oslo AS

Mesterhus Oslo AS har benyttet Reiersen Entreprenør AS som ansvarlig foretak  

for graving, terrengarbeid og overvannshåndtering siden 2011. De har utført nærmere 100 gravejobber for våre kunder. Både vi og våre kunder er meget imponert over maskinparken, utførelse og det høye servicenivået hos ledelsen og de ansatte.

Vi er glad for at Reiersen Entreprenør er en av våre gode samarbeidspartnere og vi er stolte av dem.

Med vennlig hilsen
Bjørn Schem
Daglig leder

Bien Eiendom AS

Bien Eiendom har samarbeidet med Reiersen Entreprenør i en årrekke, og har svært gode erfaringer. God oppfølging og profesjonell gjennomføring kjennetegner arbeidet.

Vi anbefaler gjerne Reiersen Entreprenør til andre utbyggere.

Med vennlig hilsen
Arne Eldholm
Bien Eiendom

Referanseprosjekter

Hestehagen, Ås

Utbygger Myrvoll Bolig AS

Her i Hestehagen er det oppført 35 nye boliger.

Vi har gjort alt av grunnarbeider og prosjektet er avsluttet. Prosjektet startet i 2017, og overlevering av de første boligene skjedde i juni 2018 og videre gjennom 2018.

Furumogrenda, Ski

Utbygger Furumo Eiendomsselskap AS

Her er det ført opp 72 nye boliger, og Reiersen Entreprenør har gjort alt av grunnarbeid i dette prosjektet. Prosjektet startet i 2017, og de siste husene ble overlevert i Q3 2019.

OCCI Ullern innovasjonspark

Radiumshospitalet Oslo, Skanska Norge AS

Ferdigstilt i 2015, med en kontraktssum på 35 mill.
Som underentreprenør utførte vi grunn- og terrengarbeider, sprengning av fjell, opplasting og utkjøring av 70.000 m3. Vi utførte fundamentgraving, utvendig V/A og overvann, tilbakefylling mot murer og oppparbeidelse av uteområder.

Trosterudveien, Oslo

Utbygger Mesterhus Oslo

Gjennom rammeavtale med Mesterhus Oslo har vi vært heldige å få grunn- og terrengarbeidene i Trosterudveien, her ble det ført opp 2 eneboliger.

Vi har utført rundt 100 slike prosjekter i samarbeid med Mesterhus Oslo, og samarbeider stadig i nye prosjekter.

Bjerk Husmannsplass, Ski

Utbygger Follo Tomter AS

Hovedentreprenør Follohus AS

Byggetid 1 år, ble ferdigstilt høsten 2016.
Det ble satt opp 12 nye boliger hvor vi utførte grunn- og terrengarbeider inkl. utvendig V/A og overvannshåndtering og tilførselsvei med kommunalteknisk.

Søndre Moer, Ås

Utbygger Myrvoll Bolig AS

Boligfelt med 125 nye boliger inkl. tilførselsvei med rundkjøring, byggetid 6 år og alt ble ferdigstilt våren 2016. Vi utførte grunn og terrengarbeider inkl. utvendig kommunalteknisk og privat V/A med overvann.

Grensen Park

Utbygger Axer Eiendom AS

Hovedentreprenør Follohus AS

Som underentreprenør utførte vi grunn- og terrengarbeider inkl. V/A for 54 boliger.

Tvetermyra, Bærum

Utbygger Solon Eiendom AS

Hovedentreprenør Follohus AS, prosjekt med byggetid på 1 år.Vi utførte grunn og terrengarbeider inkl. V/A og overvannshåndteringen for 12 stk. boliger.
Største utfordring her er dårlige grunnforhold hvor vi med bruk av stor mengde Glassopor etablerer bærelag for veier og plasser.Husene blir stående på peler.

Ihleveien, Vinterbro

Utbygger Greverud Eiendomsutvikling

Byggetid ca 2 år.
Kontraktssum ca 10 mill.
70 nye leiligheter og 4 tomannsboliger.

Bygdøy Kongsgård, Oslo

Hovedentreprenør var Multibygg AS

Arbeidene pågikk over en periode på 3 år. 
Vi utførte grunn- og gravearbeider for totalrenovering av hovedbygningen.
Arbeidene var meget interessante og krevende.

Stenbråtveien, Mortensrud, Oslo

Utbygger Myrvoll Bolig AS

Kontraktssum ca 2,5 mill
Vi har utført komplette grunnarbeider inkl. vann og avløpsrør i grunnen.

Ny helikopterlandingsplass og p-plass for 140 biler på Ullevål sykehus

Jobb til ca. 1,4 mill.
Byggetid 5 uker i 2003
Vi utførte alle arbeidene som underentreprenør for Multibygg AS.