Kommunaltekniske anlegg

Vi utfører små og mellomstore kommunaltekniske anlegg. Vi opparbeider vei, vann- og avløpsanlegg for nye boligfelter og næringsområder. 

Vi har lang og variert erfaring i utførelse av forskjellig type oppdrag innen kabelarbeider, både lavspent, høyspent, tele og fiberanlegg.