Våre tjenester

Vi har bred kompetanse og kan påta oss de aller fleste grunnarbeider med våre egne ressurser. Vi har gode samarbeidspartnere innenfor øvrige fagfelt hvilket gjør oss til en komplett aktør, og enkelt for deg som kunde. Med nærmere 35 år i bransjen har vi lang erfaring innen opparbeidelse av byggefelt, tomter, veier, plasser, hager og parker.

Vi utfører arbeider som:

  • Vann- og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp
  • Overvannshåndtering og dreneringsarbeider
  • Sprenging og pigging
  • Graving og planering
  • Rivningsoppdrag av bygg o.l.
  • Masseforflytning/transport
  • Kommunaltekniske anlegg
  • Kabelgrøfter
  • Bygging av steinmurer