Image
Text

Bjerk Husmannsplass, Ski

Utbygger Follo Tomter AS


Hovedentreprenør Follohus AS


Byggetid 1 år, ble ferdigstilt høsten 2016.
Det ble satt opp 12 nye boliger hvor vi utførte grunn- og terrengarbeider inkl. utvendig V/A og overvannshåndtering og tilførselsvei med kommunalteknisk.

Image
Text

Søndre Moer, Ås

Utbygger Myrvoll Bolig AS


Boligfelt med 125 nye boliger inkl. tilførselsvei med rundkjøring, byggetid 6 år og alt ble ferdigstilt våren 2016. Vi utførte grunn og terrengarbeider inkl. utvendig kommunalteknisk og privat V/A med overvann.

Image
Text

Grensen Park

Utbygger Axer Eiendom AS


Hovedentreprenør Follohus AS

Som underentreprenør utførte vi grunn- og terrengarbeider inkl. V/A for 54 boliger.

Image
Text

Tvetermyra, Bærum

Utbygger Solon Eiendom AS


Hovedentreprenør Follohus AS, prosjekt med byggetid på 1 år. Vi utførte grunn og terrengarbeider inkl. V/A og overvannshåndteringen for 12 stk. boliger.
Største utfordring her er dårlige grunnforhold hvor vi med bruk av stor mengde Glassopor etablerer bærelag for veier og plasser. Husene blir stående på peler.

Image
Text

Ihleveien, Vinterbro

Utbygger Greverud Eiendomsutvikling


Byggetid ca 2 år.
Kontraktssum ca 10 mill.
70 nye leiligheter og 4 tomannsboliger.

Image
Text

Bygdøy Kongsgård, Oslo

Hovedentreprenør var Multibygg AS


Arbeidene pågikk over en periode på 3 år. 
Vi utførte grunn- og gravearbeider for totalrenovering av hovedbygningen.
Arbeidene var meget interessante og krevende.

Image
Text

Stenbråtveien, Mortensrud, Oslo

Utbygger Myrvoll Bolig AS


Kontraktssum ca 2,5 mill
Vi har utført komplette grunnarbeider inkl. vann og avløpsrør i grunnen.

Image
Text

Ny helikopterlandingsplass og p-plass for 140 biler på Ullevål sykehus


Jobb til ca. 1,4 mill.
Byggetid 5 uker i 2003
Vi utførte alle arbeidene som underentreprenør for Multibygg AS.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon